Ειδήσεις

LED LIGHTS FOR OUTDOOR LIGHTING

LED lights for outdoor lighting. We are witnessing a rapid rise within a few years of LED lighting. This irreversible process will be accelerated along with their appreciation. Additional accelerator that are adopted in the EU for a phased ban on incandescent bulbs, including halogen, and their gradual replacement with energy saving, including LED are … Συνέχεια ανάγνωσης LED LIGHTS FOR OUTDOOR LIGHTING

LED- φωτισμός – ΙΡ προστασία (βαθμός προστασίας διείσδυσης)

LED- φωτισμός – ΙΡ προστασία (βαθμός προστασίας διείσδυσης) Στο τι συνιστάται το ΙΡ -εκτίμησης Η αντίσταση την οποία ασκεί το φωτιστικό σώμα στην διείσδυση στερεών σωμάτων και υγρών, προσδιορίζονται ως ΙΡ εκτίμηση (Προστασία από διείσδυση). Η ΙΡ – εκτίμηση είναι ένα διψήφιος αριθμός, στον οποίο το πρώτο ψηφίο δείχνει την προστασία διείσδυσης στερεών σωματιδίων, ενώ … Συνέχεια ανάγνωσης LED- φωτισμός – ΙΡ προστασία (βαθμός προστασίας διείσδυσης)