LED осветление – IP защита

LED осветление – IP защита
Степен на защита IIP (IIEC Publliicattiion 529)

Типа на защита, който се покрива от по-долната класификационна система, е следният:
1) Защита от допир до места, които са под напрежение вътре в осветителното тяло и защита на тялото срещу влиза-
нето на твърди тела.
2) Защита на осветителното тяло от вредно навлизане на вода.
Символа за указанието на степента на защита се състои от буквите IP, последвани от две характеризиращи цифри, обяснението на които се вижда по долу:

 

Първа характеризираща цифра

 1. Никаква особена защита
 2. Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 50 мм
 3. Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 12 мм
 4. Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 2,5 мм
 5. Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 1 мм
 6. Защита срещу влизане на прах
 7. Пълна изолация срещу прах

 

Втора характеризираща цифра

 1. Никаква особена защита
 2. Защита от вода, която тече отвесно
 3. Защита от вода, която тече под ъгъл 15°
 4. Защита от пръскаща вода
 5. Защита от обливане с вода
 6. Защита от директна водна струя
 7. Защита от лоши морски условия
 8. Защита от потапяне под вода
 9. Защита от спускане под вода
Назад
02 юли 2016
Новини LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Свидетели сме на бързия възход в рамките на само няколко години на светодиодните осветителни тела. Този необратим процес ще се ускорява паралелно с тяхното поевтиняване. Допълнителен ускорител за това са и приетите в ЕС мерки за поетапна забрана на крушките с нажежаема жичка, включително на халогенните и постепенната им подмяна с енергоспестяващи, сред които LED са особено перспективни.

Прочети повече
Loader