Архив на категория: Uncategorized

DSC_9320

LED осветление – IP защита
Степен на защита IIP (IIEC Publliicattiion 529)

Типа на защита, който се покрива от по-долната класификационна система е следният:
1) Защита от допир до места, които са под напрежение вътре в осветителното тяло и защита на тялото срещу влиза-
нето на твърди тела.
2) Защита на осветителното тяло от вредно навлизане на вода.
Символа за указанието на степента на защита се състои от буквите IP, последвани от две характеризиращи цифри, обяснението на които се вижда по долу:

Първа характеризираща цифра
0 – Никаква особена защита
1 – Защита срещу влизането на твърди тела по-
големи от 50 мм
2 – Защита срещу влизането на твърди тела по-
големи от 12 мм
3 – Защита срещу влизането на твърди тела по-
големи от 2,5 мм
4 – Защита срещу влизането на твърди тела по-
големи от 1 мм
5 – Защита срещу влизане на прах
6 – Пълна изолация срещу прах

Втора характеризираща цифра
0 – Никаква особена защита
1 – Защита от вода, която тече отвесно
2 – Защита от вода, която тече
под ъгъл 15°
3 – Защита от пръскаща вода
4 – Защита от обливане с вода
5 – Защита от директна водна струя
6 – Защита от лоши морски условия
7 – Защита от потапяне под вода
8 – Защита от спускане под вода

Свидетели сме на бързия възход в рамките на само няколко години на светодиодните осветителни тела. Този необратим процес ще се ускорява паралелно с тяхното поевтиняване. Допълнителен ускорител за това са и приетите в ЕС мерки за поетапна забрана на крушките с нажежаема жичка, включително на халогенните и постепенната им подмяна с енергоспестяващи, сред които LED са особено перспективни.
Светодиодите, които за по-кратко ще наричаме с общоприетото им наименование LED (Light Emitting Diode) представляват полупроводникови електронни елементи (диоди), които при протичане на електрически ток излъчват светлина. За разлика от конвенционалните крушки с нажежаема жичка при LED преобладаващата част от електрическата енергия се преобразува в светлина, а не в топлина. Работещи на принципа на електролуминесценцията LED са изобретени през 1962 г. от Ник Холоняк, а производството им започва през 1968 г.
Успехът на LED осветителните тела се дължи на:
» Ниския разход на електроенергия – до около 90% по-малък от потреблението на конвенционална електрическа крушка. Освен че се икономисват значителни средства от осветление на самия потребител, спестената електроенергия означава още намаляване на отделяните в околното пространство вредни емисии на въглероден диоксид.
» Изключително дългия им експлоатационен период – около и над 50 000 часа. Дълготрайността на LED осветителните тела в голяма степен зависи от защитата им срещу прегряване и овлажняване. Първият проблем се решава чрез ефективна система за охлаждане, а за втория – осветителните тела за външно приложение имат клас на защита IP 44 (защита срещу водни пръски).
» Голямата дълготрайност на LED ги прави дълговечни. На практика те не се нуждаят от подмяна и съответно се спестяват допълнителните разходи за това.
» Силата на светене на LED може да се регулира плавно в границите 0–100%.
» LED нямат период на начално загряване, а веднага след включване започват да светят с максимална яркост.
» LED не представляват отпадък, който би замърсил околната среда и поради това няма специални изисквания за тяхното събиране.
Комбинирането на LED с „интелигентната“ сензорна технология предоставя още по-големи предимства:
» Икономията на електроенергия за осветление допълнително нараства близо два пъти.
» За разлика от конвенционалните осветителни тела, LED не са чувствителни към честото включване и изключване, то не се отразява на тяхната дълготрайност. Това ги прави изключително подходящи за осветителни системи със сензорно управление.
» На практика моменталното включване на осветлението с максимална яркост при LED осветителните тела със сензорно управление спомага за повишаване на безопасността и комфорта на хората.
» LED не се влияят от ниските температури, поради което са особено подходящи за външно осветление.

Вътрешно осветление

Това изпълнение на LED осветително тяло с фотосензор за определяне на нивото на осветеност в помещението, поместени в балон, наподобяващ класическа крушка, е не толкова сантиментален жест към отминалото време, колкото практическо решение, позволяващо използването на съществуващите осветителни тела със стандартен цокъл E 27. Лампата с мощност 7 W излъчва светлинен поток 330 lm, който съответства на лампа с нажежаема жичка с мощност 30 W. Светлинният добив на LED Retrofit е 47,4 lm/W, докато при конвенционалните крушки той е около 11 lm/W. Цветовата температура на лампата е 3200 K, поради което светлината й се възприема от окото като „топла“.

Дълготрайността на LED е 25 000 часа. При светене средно 4,5 часа на денонощие, лампата ще има дълготрайност около 15 години. Фотосензорът включва лампата при достигане на минимално ниво на осветеност привечер и я изключва на зазоряване. Има и режим за продължително включено осветление през нощта до 4 часа при намалена яркост 15 Lux (1 lm/m²).

mst17_top-pos-servis

Светодиодът (LED) е полупроводников кристал, през който може да протича ток само в една посока и част от неговата енергия се преобразува в светлина. Тя е с твърде тясна лента, т.е. винаги има определен цвят, зависещ от вида на полупроводника. Белите LED съдържат кристал със синя светлина, която осветява специален луминофор и той излъчва бялата светлина. За разлика от другите източници на светлина, напрежението върху излъчващия LED е малко и е пряко свързано с цвета на светлината – между 1,6 V за червените и 3,6 V за сините и белите. Светлинният поток зависи от големината на тока и от консумираната електрическа мощност. Например при 1 W син LED има поток 10 lm, а зеленият и белият са с 30 lm, червеният – с 44 lm. За осигуряване на желаните стойности на постоянното напрежение и ток на LED в осветителните тела трябва да има електронен блок, захранван от мрежата. Голяма част от тези блокове осигуряват неизменна стойност на тока при промени на мрежовото напрежение.

Светодиодните лампи през последните години бързо навлизат във всички области на осветлението. Първоначално като декоративно и ефектно осветление, те днес могат да заменят дори крушките и луминисцентните тръби от осветлението на заведения, офиси, магазини, хотели и др. Най-големите предимства на светодиодите са тяхната икономичност и дълъг живот (около 50 000 часа). Произведените с тях лампи са почти вечни и практически не се нуждаят от поддръжка. Като инвестирате в светодиодно осветление, Вие спестявате от сметките си за електричество и поддръжка.

Живота на лампите достига 50 000 часа при нормални условия на експлоатация (стайна температура и нормална влажност на въздуха). Всички модели светодиодни лампи имат „ситема за саморемонт“ – в случай че изгорят един или повече светодиоди, това не оказва влияние на работата на останалите. По този начин допълнително се удължава живота на лампите.

Светодиодното осветление се приема като особено подходящото за декоративнo функционално осветяване на стъпала, пътеки, повдигнати нива, подиуми и окачени тавани в зали. Освен за маркиране на определени участъци, светодиодите предлагат широки възможности за реализиране на разнообразни цветови ефекти, включително описване на кръгове и всякакви неправилни форми.

Други предимства на светодиодното осветление са добрите възможности за регулиране на силата на светене, дълъг живот без обслужване, ниска енергийна консумация и захранване с ниско напрежение. Инсталирането на светодиодни осветители оптимизира енергийните разходи и повишава безопасността на осветлението в залите, предлагайки уникални възможности за постигане на специфичен светлинен комфорт в помещението.
Всички изброени характеристики създават условия за реализиране на желано като сила и цвят осветление. Няма излъчване от светодиодите на ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както при лампите с нажежаема нишка. И на края светодиодните лампи са екологично чисти, не съдържат газове и живак.